gen_27.1.gif
gen_125.1.gif
gen_126.1.gif
gen_24.1.gif
gen_49.1.gif
gen_75.1.gif
gen_28.1.gif
gen_127.1.gif
gen_73.1.gif
gen_62.1.gif
gen_150.1.gif
gen_157.1.gif
e-mail me

Om Trelleborgvikingerne.


Trelleborg Vikingerne

Trelleborg Vikingerne er en forening af vikingetidens godtfolk.

Vi fremstiller rekonstruktioner og kopier af dragter, smykker, våben, husgeråd og udøver håndværk.

Vi vil skabe et større kendskab til vikingetiden og mere forståelse for fortiden i det hele taget.

Vi samarbejder med arkæologer og andre museumsfolk, for at give et så nuanceret og korrekt billede af vikingetiden som vel muligt.

Vi forsøger på markeder og andre arrangementer, at skabe en atmosfære hvori man føler hensat til denne spændende periode af Danmarks oldtid, både som deltager, men ikke mindst som besøgende.

Vi søger, ved at tillære og udøve gamle håndværk og færdigheder, at besvare og genoplive disse, der i dag enten er glemt eller i fare for at glemmes helt.

Vi har taget navn efter Trelleborg, men udøver vort virke over hele Danmark og Nordeuropa, dog fortrinsvist på Syd-vestsjælland.

Vi håber at kunne medvirke til at give et andet billede af vikingerne end det almindeligt kendte fra film og tegneserier.

Vi søger, gennem udadvendte aktiviteter, at videregive vores erfaringer og viden, ved at optræde som vikinger, ved foredrag og ved demonstration af håndværk

Mange af vores aktiviteter foregår på Trelleborg.

Foreningen består at vidt forskellige personer i alle aldre, men vi har en fælles interesse.

Vi fremstiller langbuer og pile og deltager i konkurrencer.

Af større projekter kan nævnes det store grubehus på Trelleborg som krævede 6000 mandetimer at bygge.
[ se billeder af grubehuset, klik her ].

Kurser afholdes jævnligt: F.eks. buebygning, fremstilling af tøj og sko, læderarbejde, broncestøbning, kistebygning, låsefremstilling, ben og horn, pilefletning, madlavning, smedning, knivfremstilling og meget mere. Ideer på bedding er glasperlefremstilling, bødkerarbejde og jernudvinding.

Flere medlemmer ejer og arbejder med islandske heste.

Vi har tæt kontakt med skibsklanen der har bygget vikingeskibet Røskva.

Vi er endnu for få til at løse de opgaver vi har stillet os, og søger derfor flere interesserede deltagere. Årligt kontingent udgør for tiden 150,-

Kontaktperson:
Kh. Moser-Fiedler, Råbjergvej 55, 4230 Skælskør. Tel: 58 14 01 11
email: ursula.karl@mail.dk .

 Klik her for

Bestyrelsen

 

Klik her for

Vedtægter

 

Klik her for

Referater.

 

Klik her for

Kontingent