gen_27.1.gif
gen_125.1.gif
gen_126.1.gif
gen_24.1.gif
gen_49.1.gif
gen_75.1.gif
gen_28.1.gif
gen_127.1.gif
gen_73.1.gif
gen_62.1.gif
gen_150.1.gif
gen_157.1.gif
e-mail me

Kontingent


 

Kontingent.

Denne verden fungerer desværre ikke uden penge, og dette gælder også for vores forening.

Dog mener vi at have et meget lavt økonomisk behov, og er lykkedes at holde kontingentet nede på 200,- Kr/år.

Du bedes indbetale dette beløb

 senest 1. Marts hvert år på giro +01<   +7994893<.